De geschiedenis van België in 100 oude kaarten

Philippe De Maeyer, Michèle Galand, Bram Vannieuwenhuyze, Guy Vanthemsche

Subject

België ; historische kaarten

Language

Nederlands

Publisher

Lannoo, Tielt, 2022

ISBN

9789401476126 (hardback)

Description

407 p. 407 p. : ill.

Category

Vaderlandse geschiedenis (688)

Year

2022

Description

Overzicht van de Belgische geschiedenis vanaf de oudheid tot 1970 aan de hand van oude kaarten, Overzicht van de Belgische geschiedenis vanaf de oudheid tot 1970 aan de hand van oude kaarten, Oveerzicht van de Belgische geschiedenis vanaf de oudheid tot 1970 aan de hand van oude kaarten.

Review

Net als in Nederland ('De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten', 2019, door Marike van Delft en Reinder Storm)* is er een geschiedenis van België in honderd historische kaarten uitgebracht. Voor dit boek in groot formaat hebben vier cartografen de meest sprekende kaarten van België uitgezocht, die in de archieven te vinden waren. Het begint met de vestiging van de Franken rond 500 en gaat verder naar het ontstaan van de gewesten, de Bourgondische Nederlanden sinds 1473, de afscheiding van Nederland vanaf 1568, de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk en het ontstaan van de staat België in 1830 tot de federatieve staat van 1970. Behalve politieke thema’s zijn er ook kaarten over onder meer grondbezit en topografie. Na elke kaart (op een of twee pagina's afgedrukt) volgt een toelichting. De bekende kaartenmakers als Mercator, Ortelius en Van Deventer worden speciaal belicht. De kaarten zijn in kleur afgedrukt, zij het wat mat door het gebruikte papier. Literatuur per kaart, registers op personen en plaatsen sluiten deze historische atlas af, die ook voor Nederlanders interessante informatie bevat.

serviceKoers - EN

Your browser does not meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the desired browser.