De geschiedenis van België in 100 oude kaarten

Philippe De Maeyer, Michèle Galand, Bram Vannieuwenhuyze, Guy Vanthemsche

Onderwerp

België ; historische kaarten

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Lannoo, Tielt, 2022

ISBN

9789401476126 (hardback)

Beschrijving

407 p. 407 p. : ill.

Categorie

Vaderlandse geschiedenis (688)

Jaar

2022

Beschrijving

Overzicht van de Belgische geschiedenis vanaf de oudheid tot 1970 aan de hand van oude kaarten, Overzicht van de Belgische geschiedenis vanaf de oudheid tot 1970 aan de hand van oude kaarten, Oveerzicht van de Belgische geschiedenis vanaf de oudheid tot 1970 aan de hand van oude kaarten.

Recensie

Net als in Nederland ('De geschiedenis van Nederland in 100 oude kaarten', 2019, door Marike van Delft en Reinder Storm)* is er een geschiedenis van België in honderd historische kaarten uitgebracht. Voor dit boek in groot formaat hebben vier cartografen de meest sprekende kaarten van België uitgezocht, die in de archieven te vinden waren. Het begint met de vestiging van de Franken rond 500 en gaat verder naar het ontstaan van de gewesten, de Bourgondische Nederlanden sinds 1473, de afscheiding van Nederland vanaf 1568, de Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk en het ontstaan van de staat België in 1830 tot de federatieve staat van 1970. Behalve politieke thema’s zijn er ook kaarten over onder meer grondbezit en topografie. Na elke kaart (op een of twee pagina's afgedrukt) volgt een toelichting. De bekende kaartenmakers als Mercator, Ortelius en Van Deventer worden speciaal belicht. De kaarten zijn in kleur afgedrukt, zij het wat mat door het gebruikte papier. Literatuur per kaart, registers op personen en plaatsen sluiten deze historische atlas af, die ook voor Nederlanders interessante informatie bevat.

serviceKoers

Uw browser voldoet niet aan de minimale vereisten om deze website te bekijken. Onderstaande browsers zijn compatibel. Mocht je geen van deze browsers hebben, klik dan op het icoontje om de gewenste browser te downloaden.